do strony glˇwnej

UWAGA

Niniejsze materialy informacyjne nie stanowia zródla prawa. Jedyne zródlo prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowia, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - O oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z pózniejszymi zmianami), akty normatywne oglaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Podczas sporzadzania niniejszych materialów dolozylam wszelkich staran, aby zamieszczane tu informacje byly rzetelne. Nie moge jednak ponosic odpowiedzialnosci za skutki decyzji podjetych na podstawie informacji zaprezentowanych na niniejszej stronie.

Prezentowane tu akty prawne pochodza z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnia aktualizacja - czerwiec 2009 r.