do strony glównej
 

Nazywam się Ewa Owczarek-Nowak.

Z wykształcenia jestem biologiem i informatykiem, ponadto w maju 2008 roku obroniłam pracę doktorską, poświęconą gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Temat pracy wybrałam nieco przekornie, bowiem tak naprawdę od zawsze bardziej interesuję się ochroną wód i gospodarką wodną, a od jakichś dziesięciu lat - prawem środowiskowym.

Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego, do niedawna prowadziłam szkolenia w firmie Centrum Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Dul - niestety, już z nim nie współpracuję z uwagi na nieuczciwość tego "przedsiębiorcy". Szczęśliwie, udało mi się trafić na o wiele rzetelnieszych współpracowników, dzięki czemu w dalszym ciągu jestem aktywna jako wykładowca. W latach 2009 - 2010 wykładałam w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Szkoliłam beneficjentów projektów kluczowych oraz pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000. Do uczestnictwa w tym trudnym, niezwykle ciekawym dla mnei przedsięwzięciu zaprosił mnie Ekologus. Aniu, WIELKIE DZIĘKI!!

Pracę doktorską przygotowałam w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, pod kierunkiem Pani Profesor Barbary Białeckiej - fantastycznego człowieka, fachowego promotora, osoby ciepłej, życzliwej i wspaniałej.

Wiosną 2010 roku Zakład Ochrony Wód GIG zaprosił mnie do uczestnictwa w projekcie typu foresight o nazwie Scenariusze 2050. Zastanawiamy się nad takim rozwojem gospodarki przestrzennej, aby zapewnić regionowi możliwie najlepsze szanse rozwoju w przyszłości. Jest to mój pierwszy foresight, podchodzę do niego z dużym entuzjazmem.

Od kwietnia 2008 roku jestem członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry, działających przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W grudniu 2009 roku zostałam powołana na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry, działającej przy Dyrektorze RZGW we Wrocławiu. Dzięki temu mam szanse na częstsze odwiedzanie tego pięknego miasta.

Spis moich publikacji:

  1. Gospodarka ściekowa w przemyśle w świetle obowiązujących przepisów, Ekologia dla przedsiębiorstw, 2/2004

  2. Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim, Przeglad Komunalny (dodatek specjalny 1/2006 do 3/2006 PK) 3/2006

  3. Analiza funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie śląskim - teoria a praktyka, Prace naukowe GIG - Górnictwo i środowisko, 3/2006

  4. Zrównoważone systemy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy - modele informatyczne, Prace naukowe GIG - Górnictwo i środowisko, 1/2007

Inne:

  1. Poster Koncepcja systemu wspomagania decyzji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie prezentowany podczas sesji posterowej międzynarodowej konferencji projektu HOLIWAST Wspomaganie podejmowania decyzji w gospodarce odpadami w Unii Europejskiej, czerwiec 2007 r.

  2. Referat o małej retencji wodnej - seminarium zorganizowane przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Ustroń, wrzesień 2008

  3. Referat o doświadczeniach samorządu województwa w gospodarowaniu wodami - konferencja dotycząca wdrażania zlewniowego zarządzania wodami w GIG, Katowice, wrzesień 2008

  4. Referat dotyczący moich propozycji zmian w legislacji, które ściślej powiązałyby planowanie i zagospodarowanie przestrzenne z gospodarką wodną. Tezy te przygotowałam z myślą o ich zaprezentowaniu podczas III Krajowego Forum Wodnego i przedstawiłam podczas posiedzenia Rady w lutym 2009

  5. Referat dotyczący interakcji zbiorników wody pitnej ze swoim otoczeniem. Przygotowałam go pod wpływem planów zagospodarowania rekreacyjnego Zbiiornika Goczałkowickiego i przedstawiłam podczas posiedzenia Rady we wrześniu 2009

  6. Referat dotyczący finansowania gospodarki wodnej w Polsce - mówiłam, jak jest i jak można by poprawić to finansowanie. Referat wygłosiłam na posiedzeniu Rady w grudniu 2010. Na tej podstawie przygotowałam artykuł i wysłałam do naszego branżowego czasopisma "Gospodarka wodna"

Zainteresowania: oczywiście boksery, oczywiście ochrona środowiska i gospodarka wodna, poza tym niektóre działy biologii (biochemia, biologia komórki, genetyka molekularna), konie i jeździectwo (jestem instruktorem jazdy konnej). Piszę, rysuję, fotografuję, biegam...

Kontakt: ewa.owczarek-nowak(at)wp.pl